Close

MENYU

SOUTHERN CAUCASUS MEDIA GROUP

Nəşriyyat Etikası Bəyanatı

Nəşriyyat Etikası Bəyanatı

Nəşriyyat etikası və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə iddiası

Cənubi Qafqaz Elmi Akademik Tədqiqatlar  Jurnalında nəşr olunan bütün tərəflər üçün gözlənilən etik davranış standartları aşağıdakılardır: müəllif, jurnal redaktoru və redaksiya heyəti, rəyçi və yazıçı.

Bu təlimatlar mövcud Elsevier siyasətinə və COPE-in jurnal redaktorları üçün ən yaxşı Təcrübə Bələdçilərinə əsaslanır.

Redaktor və redaksiya heyətinin vəzifələri:

• Nəşr qərarları: Cənubi Qafqaz Elmi  Akademik Tədqiqatlar jurnalının redaktoru jurnalda hansı məqalələrin dərc olunacağına dair qərar qəbul etmək üçün cavabdehdir və redaksiyanın nəşr olunacaq məqalələri haqqında yekun qərar qəbul edir. Redaktor jurnalın redaksiya heyətinin siyasətinə rəhbərlik edir və böhtan, müəllif hüququ pozuntusu və intihal ilə bağlı qüvvədə olan qanuni tələblərlə məhdudlaşır. Redaktor qərar qəbuletmə prosesində redaksiya heyəti və ya nəzərdən keçirənlər ilə məsləhətləşə bilər.

• Ədalətli fənd:  Redaktor müəlliflərin irq, cinsiyyət, cinsi oriyentasiya, dini etiqad, etnik mənşə, vətəndaşlıq və ya siyasi fəlsəfəsini nəzərə almadan, intellektual məzmunu olan əlyazmaları qiymətləndirməlidir.

• Məxfilik: redaktor və redaksiya heyəti, müvafiq yazını  potensial nəzərdən keçirənlər, digər redaksiya məsləhətçiləri və yayımçılar  göndərilmiş əlyazma haqqında heç bir məlumatı başqa  kəsə açıqlamamalıdırlar.

Rəyçilərin vəzifələri:  

·         Redaksiya qərarlarına töhvə:  ardıcıl baxış redaktor qərar qəbul edərkən, müəllif ilə redaksiya əlaqələri vasitəsilə də kağızın təkmilləşdirilməsində müəllifə kömək edə bilər.

·         Dəqiqlik: seçilmiş hər hansı bir münsif  yazıda tədqiqatı nəzərdən keçirmək üçün ixtisaslı deyilsə yaxud onun tez bir zamanda nəzərdən keçirilməsinin mümkün olmayacağını bilirsə, redaktoru xəbərdar etsin və baxış prosesindən üzrxahlıq edərək uzaqlaşsın

·         Məxfilik: baxış üçün alınmış hər hansı bir əlyazma məxfi sənəd kimi qəbul edilməlidir. Onlar başqalarına göstərilməməli və müzakirə edilməməlidir.

·         Obyektivlik standartları: təhlil obyektiv aparılmalıdır. Müəllifin şəxsi tənqidləri qeyri-münasibdir. Münsiflər sübutları dəstəkləyərək fikirlərini açıq şəkildə ifadə etməlidirlər.   

·         Maraqların açıqlanması və qarşıdurması: imtiyazlı məlumatlar və ya ardıcıl baxışla əldə edilmiş fikirlər gizli saxlanmalıdır və şəxsi üstünlük üçün istifadə edilməməlidir. Rəyçilər əlyazmaları nəzərdən keçirərkən qəzetlərə qoşulmuş yazarların, şirkətlərin və qurumların hər hansı birinə rəqabət, əməkdaşlıq və ya digər əlaqələrdən və ya əlaqələrdən irəli gələn qarşıdurma maraqları olmamalıdır.

Müəlliflərin vəzifələri:

·         Hesabatların standartları: orijinal tədqiqatların müəllifləri yerinə yetirilmiş işlərin dəqiq hesabatını və onun əhəmiyyətini obyektiv müzakirə etməlidir. Əsas məlumatlar kağız üzərində dəqiq şəkildə təqdim edilməlidir. Məqalədə başqalarına işi təkrarlamaq üçün kifayət qədər detallar və istinadlar daxil edilməlidir. Saxta və ya bilə-bilə səhv şərh etik olmayan davranışdır və qəbul edilə bilməz.

·         Orijinallik və plagiatçılıq: müəlliflər tamamilə orijinal əsərləri yazdıqlarını təmin etməlidirlər, və əgər müəlliflər başqalarının işlərini və / və ya sözlərini istifadə edirlərsə ,  müəllifin öz kağızından başqa birinin kağızından "keçmək", başqa birinin kağızının əhəmiyyətli hissələrini çıxarmaq və ya paraframa etmək (atribut olmadan), başqaları tərəfindən aparılan tədqiqatlardan nəticə çıxarmaq. Bütün formalarda plagiatçılıq (intihal etiketi) qeyri-etik nəşriyyat davranışını təşkil edir və qəbuledilməzdir.

·         Çoxsahəli, lazımsız  və ya eyni vaxtlı nəşr:  bir müəllif ümumilikdə birdən çox jurnal və ya ilkin dərcdə əsasən eyni tədqiqatları təsvir edən əlyazmalar dərc etməməlidir. Həmin əlyazma birdən çox jurnala eyni vaxtda göndərilməklə qeyri-etik nəşriyyat davranışını təşkil edir və qəbul edilə bilməz.

·         Mənbələrin təsdiqi: başqalarının işinin düzgün etirafı həmişə qeyd edilməlidir. Müəlliflər bildirilmiş işin xarakterini müəyyənləşdirməkdə nüfuz qazanan nəşrlərə istinad etməlidirlər. Üçüncü tərəflərlə söhbət, yazışmalar və müzakirələr kimi fərdi olaraq əldə edilən məlumatlar mənbədən açıq, yazılı icazə almadan istifadə olunmamalıdır. Gizli xidmətlər zamanı əldə edilən əlyazmalar və ya qrant proqramlar kimi məlumatlar, müəllifinin yazılı izni olmadan istifadə edilməməlidir.

·         Məqalə müəllifliyi: hesabalartın hazırlanması, tərtib edilməsi, icrası və ya təfsirinə əhəmiyyətli töhfə verənlərin müəlliflik hüququ məhdudlaşdırılır. Əhəmiyyətli töhfələr verənlərin hamısı həmmüəlliflər kimi siyahıya alınmalıdır. Tədqiqat layihəsinin müəyyən əsas aspektlərinə qatılan digər şəxslər iştirakçı kimi qeyd edilməlidir. Müvafiq müəllif bütün həmmüəllifləri və uyğunsuz ortaq yazarların məqsədəuyğun olmayan yazarının məqaləyə daxil edilməməsini təmin etməlidir və bütün həmmüəlliflər məqalənin sonuncu versiyasını görmüş, təsdiq etmiş və dərc üçün təqdim edilməsinə razılıq vermişlər.

·         Məlumatın açıqlanması və qarşıdurmalar:  bütün müəlliflər əlyazmalarında hər hansı bir maddi və ya digər maraqların münaqişəsini açıqlamalıdırlar, çünki onların əlyazmalarının təfsiri nəticələrə təsir göstərə bilər. Layihə üçün bütün maliyyə dəstəyi mənbələri açıqlanmalıdır. 

·         Nəşr olunan əsərlərdə əsas səhvlər: bir müəllif öz nəşr olunmuş işində qeyri-dəqiqlik yaxud ciddi bir səhv aşkar etdikdə,  müəllifin jurnal redaktorunu dərhal məlumatlandırmaq və məqaləsini geri çəkmək və ya düzəltmək üçün redaktorla əməkdaşlıq etmək öhdəliyi var.