Close

MENYU

SOUTHERN CAUCASUS MEDIA GROUP

YAZARLAR üçün TƏLİMATLAR

YAZARLAR üçün TƏLİMATLAR

Jurnalın imkanları

Gülüstan Qara Dəniz  Elmi Araşdırmalar Jurnalının yeddi hissəsi var. Hər hissə ildə 4 dəfə IRETC LTD (UK London), IRETC MTÜ (Estonia, Tallinn). tərəfindən çap olunur. Gülüstan Qara Dəniz Elmi Araşdırmalar Jurnalının nəşrləri, original araşdırma məqalələridir və təqdim olunmuş xülasələr İngilis, Rus, Gürcü, Ukrain dillərində öncəliklə; tibbi, aqranomluq, kənd təserrüfatı, bitki çoxaltma, bitki qoruma, bitkinin molekulyar biologiyası və biotexnologiyası, torpaqşünaslıq və bitki qidalanması, bioenerji və enerji bitkiləri, suvarma, kənd təsərrüfatı texnalogiyaları, bitki əsaslı qida elmi və texnalogiyası, meşəçilik, meşə məhsulları texnalogiyası. Məqalələrin icmalı yalnız redaksiya tərəfindən dəvətnamə ilə qəbul olunur və həmin dəvətnamə müntəzəm təqdim etmə prosesində tələb olunur .

Meqalələr original araşdırmaya və ümumi əhəmiyyətlilik  kəsb edən yeni kəşflərə əsaslanmalıdır. Tədqiq olunur: 1) ümumiyyətlə təsdiq olunmuş amma başqa növlər,  materiallar,  yaxud başqa sahələrdən ya marketlərdən toplanmış materiallar; 2)  yalnız yerli maraq olan; 3) araşdırma, material toplama yaxud planlaşdırılan və siyasi iqtisadi faktlar; yaxud 4) yeni rekordlar haqqında məlumat ver və taksonomiya jurnalın imkan dairəsindən kənardır və çap üçün normal hesab oluna bilməz.

Məqalələrin təqdim etmə prosesi

Bütün məqalələr İnternet vasitəsi ilə Gülüstan-bssjar ın electron ünvanına  http://sc-media.org/contact/ a electron variantda  təqdim edilməlidir.

Siz məqalələrinizi və elmi işlərinizi gulustanbssjar@gmail.com və sc.mediagroup2017@gmail.com ünvanlarına  e-mail ilə göndərə bilərsiz. Səhifə xərci yoxdur. Məqalələrin başqa bir yerdə çap olunmayıbsa yaxud çap olunma ehtimalı yoxdursa o nəşrə qəbul olunur.  Müəlliflər  başqa bir jurnalda çap olunmuş məqalələrini nəşr etdirə bilərlər. http://sc-media.org/for-authors/preparation-of-manuscript/ adresində word və pdf fayl kimi yerləşdirilən Azad müəlliflik hüququ forması bütün müəlliflərin adından cavabdeh müəllif  tərəfindən imzalanmalıdır və bütün nəşriyyat  təlimatlarında müşayiət olunmalıdır. Zəhmət olmasa əlavə müəlliflik hüququ formuna nəzər salın.

Əyər  müəlliflər  Müəlliflər üçün təlimatı yerinə yetirməsələr yaxud onlar jurnalın imkan dairəsindən uzaqlaşsalar məqalələr diqqətlə nəzər salınmadan baş redaktor tərəfindən rədd edilə bilər. Məqalə redaktor tərəfindən çap üçün qəbul edildikdən sonra , münsiflər- zəmanət verdiyi yoxlamalar bitdikdən sonra, və s. müəllif məqalədə dəyişiklik etmək və yaxud dərc edilməkdən çəkindirə bilməz. 

Çapdan əvvəl, həmişə müəllifə düzəlişlər etmək üçün qrankalar göndərilir. Son çap zamanı bizim tərəfimizdən edilən etinadsız səhflər yaxud buraxılmalar növbəti nəşrimizdə mətbəə xətası  hissəsində düzəldiləcək. Buna müəllif tərəfindən qranka təqdim edilən səhv məlumatlar  daxil deyil. Kiminsə fikirlərinin yaxud sözlərinin original formada istifadəsi yaxud mənanı saxlamaqla sitata yüngül dəyişiklik edilməsi plagiyat hesab olunur və əhv edilə bilməz.   Əyər hətta sitat verlibsə və sitat gətirmə işarəsi həmən sözlər ətrafında başqa müəllifə aid olduğu qeyd olunmayıbsa yenə də müəllif plagiyatda günahlandırılır.

Məqalə hazırlığı

Üslub və format: Dörd dildə kağız qəlibləri var. http://sc-media.org/for-authors/preparation-of-manuscript/  İngilis, Rus, Ukrayna, Gürcü dillərində. Məqalənin bütün surətlərinin hər ardıcıl səhifəsində 1 ilə başlayan sıra rəqəmləri olmalıdır. Yerli İngilis dilli olmayan əməkdaşlara ciddi tövsiyə olunur ki, səlist İngilis dilli iş yoldaşı yaxud  peşəkar dil bilən redaktor məqaləyə nəzər salıb təsdiqləsin. 

Bütün dillər jarqonsuz istifadə olunmalıdır. Uzun cümlələrin təkrar istifadəsindən və məchul növdən qaçılmalıdır. Ciddi tələb olunur ki, mətn komputer orfoqrafiya və qrammatika proqramlarında  yoxlanılsın. Britaniya və Amerikan orfoqrafiya qaydaları qəbul olunur, amma hər yerdə uyğun olmalıdır.