Close

MENYU

SOUTHERN CAUCASUS MEDIA GROUP

Əlyazmaların hazırlanması qaydası

Formu tamamlayın və imzalayın, əlavənin son versiyası ilə göndərin. Jurnalda dərc olunan məqalələrin müəllif hüquqlarını əldə etmək məqsədi ilə yazıçılardan yazılı razılıq əldə etmək tələb olunur, belə ki, onları müxtəlif elmi bazalara yerləşdirmək üçün.

Formalar ancaq inglis dilində doldurulur. Tanışlıq üçün Azərbaycan dilində veririk

COPYRIGHT RELEASE FORMAzad müəlliflik hüququ forması

INFORMATION ABOUT AUTHORS,  

Review Article Template, Məqalə şablonuna nəzər

Review Theses Template, MƏQALƏNİN NÖVÜ MƏQALƏYƏ İCMAL