Close

MENYU

SOUTHERN CAUCASUS MEDIA GROUP

Əlyazmaların hazırlanması qaydası

Əlyazmanın hazırlanması

Stil və format: İki dildə məqalə şablonu var. http://sc-media.org/for-authors/preparation-of-manuscript/ ingilis dilində, azərbaycan dilində, rus dilində. İngilis dilində danışmayan müəlliflərə, İngilis dilində səlis danışan bir həmkarının və ya bir professional ingilis dilli redaktorunun əlyazmanı nəzərdən keçirməsi tövsiyə olunur.

Bütün dillərdə jarqonsuz istifadə olunmalıdır. Uzun cümlələrin və passiv növün təkrar istifadəsindən qaçmaq lazımdır. Mətnin kompüter orfoqrafiyası və qrammatika proqramları vasitəsilə işlədilməsi tövsiyə olunur. İngilis və ya Amerika yazısı qəbul edilə bilər, lakin bütün məqaləyə uyğun olmalıdır.

Xahiş edirəm ƏLYAZMANIN TƏQDİM OLUNMASI FORMASI-nı doldurun və formanı təqdim edin və əlyazmanızın son versiyası ilə göndərin. Jurnalda dərc olunmuş məqalələrin müəllif hüquqlarını əldə etmək üçün müəlliflərdən müxtəlif depolara indeksləşdirmək üçün bu formanın doldurulub hər bir müəllif tərəfindən təsdiq olunması  tələb olunur. Əlyazma üçün aşağıdakı şablondan istifadə edin:

Jurnalın məqalə şablonu.

Məqalə şablonu

Tanışlıq üçün məqalənin şablonunu Azərbaycan dilində veririk